CONTACTE

Consorci Grup d'Acció Local Noguera - Segrià Nord

Passeig d'Àngel Guimerà, 28-30

25600 BALAGUER (Lleida)

Telèfon:

973 44 89 33

 

e-mail:

Leader@noguerasegrianord.cat

web:

www.noguerasegrianord.cat

¡Bien! Mensaje recibido