PROJECTE

El projecte Astroturisme té com a objectiu estratègic posicionar el territori del Montsec i la seva àrea d’influència ( territori GAL Noguera-Segrià Nord) en el territori de referència en astroturisme, i així contribuir a la seva dinamització econòmica i social.

Astroturisme és un projecte estratègic del territori, coordinat pel Consorci Grup d’Acció Local Noguera Segrià Nord i impulsat conjuntament amb el Consell Comarcal de la Noguera i altres entitats del territori.

Astroturisme està finançat pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya i pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.

Astroturisme té com a objectius específics:

  • Potenciar l'astroturisme com a activitat dinamitzadora del territori.

  • Sensibilització, conscienciació, divulgació i promoció de l’astronomia i del cel fosc, posant en valor la qualitat del cel i aprofitar els recursos naturals i les infraestructures relacionades amb l’estudi i contemplació del cel.

  • Afavorir que l’ astroturisme es converteixi en un factor d’atracció turística i de dinamització del teixit empresarial.

  • Transferència de l'experiència per tal de facilitar la visualització de les noves oportunitats